Email: info@udlejning-fest.dk
Tlf.: +45 2266 9529

Faq

Certificering 

Alle vores telte er certificeret og godkendte efter de danske regler. Teltdugene er lavet af godkendte materialter som er brandhæmmende og som opfylder myndighederens strengeste krav

Duge

Alle vores telte er helt hvide. Teltene leveres som standard med 50% vinduer, 1 dør og resten uden vinduer

Lejeperiode

lejeperioden er på 3-4 dage. Så skal i holde fest en lørdag, så bestræber vi os på at sætte teltet op senest torsdag og en normal nedtagning vil blive mandag/tirsdag

Betaling

Betaling skal ske ved levering/afhentning. I kan betale på Mobilepay, straksoverførsel eller kontant.

Opsætning og nedtagning

Teltet kan stå frit uden brug af barduner. Teltpriser er inkl. opsætning og nedtagning ekskl. fragt. Ved opsætning følges terræn. Teltpladsens underlag skal være fast, jævnt og ryddet (manglende rydning af husdyrs efterladenskaber kan resultere i udsættelse af opsætning af telt, med beregning af ekstra ventetid/kørsel til følge) og evt. afmærket før opsætnings dato. Der skal være køremulighed for lastbil til stedet. Klistermærker og lignende må ikke anvendes på teltdug og gulv. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dets umiddelbare nærhed. Lejer sørger selv for opsætning/nedtagning af borde, stole m.m. Teltet skal være ryddet og gulv vasket ved afhentning. Det kan forekomme at gulvet skal vaskes før ibrugtagning.

Pløkker og betonklodser

Alle telte bliver leveret og opsat med pløkker og barduner. Pløkker kan anvendes i, græs, grus, beton, fliser. Hvis det ikke er muligt, så skal i bestille beton klodser, der kommer en mer pris på dette.

Levering

Levering kun til gadeplan, medmindre andet er aftalt jf. lejekontrakten. Ved trapper kommer der en mer pris. Levering og afhentning foretages kollektivt, så fast tid kan ikke loves. Fragten er gældende til nærmeste afsætningsmulighed (overdækket) inden for en afstand af max. 20 meter fra vogn. Alt udstyr bliver leveret i store varebiler, lastbiler og store trailere, det er lejers ansvar at gøre plads til parkering. Selvafhentning er muligt, transporteres i LUKKET vogne eller trailer. Lejer læsser selv på og af fra/til anvist plads.

Forsikring

Vores forsikring dækker stormskade og brandskade, så længe vores regler er overholdt

Ansvar

Så længe det lejede materiale befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld- og nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode.

ANSVAR OVERFOR OFFENTLIGE MYNDIGHEDER:

Ansvar overfor offentlig myndighed påhviler alene lejer/arrangør. Bemærk venligst, at Beredskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelser, der skal følges, når telte er større end 50 m2 og er beregnet til mere end 150 personer. Ansøgning skal fremsendes til det lokale redningsberedskab. Disse regler gælder uanset det er et privat, firma eller offentligt arrangement. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og pløkkernes opsætningsareal.

OPVASK:

Lejet service skal være vasket og klart til genudlejning ved aflevering. Opvask tilbydes for 2 kr pr del

RENGØRING:

Hvis ikke andet er aftalt skal det lejede returneres i rengjort stand. Dårligt rengjort materiale afvaskes for lejers regning efter anvendte rengøringstimer